W 1997 roku uchwałą Senatu UMCS istniejący Zakład Chemii Fizycznej podzielony na trzy zakłady: Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego oraz Zakład Adsorpcji i Chromatografii Planarnej wchodzące w skład obecnej Katedry Chemii Fizycznej.

       Zakład Adsorpcji utworzony został w 2001 roku w wyniku podziału Zakładu Adsorpcji i Chromatografii Planarnej.

       Od początku powstania Zakładu Adsorpcji do chwili obecnej kierownikiem zakładu jest prof. dr hab. Jacek Goworek

 

 

 

© Zakład Adsorpcji UMCS