• Synteza i badania właściwości fizykochemicznych mezoporowatych materiałów krzemionkowych domieszkowanych metalami pod kątem wykorzystania w katalizie.

 • Synteza uporządkowanych mezoporowatych sorbentów krzemionkowych typu piany mezokomórkowe
  na bazie kopolimerów trójblokowych.

 • Synteza i badania właściwości adsorpcyjnych materiałów węglowych otrzymywanych na bazie mezoporowatych krzemionek o uporządkowanej strukturze.

 • Badania wpływu właściwości powierzchniowych i strukturalnych adsorbentów oraz właściwości adsorbatów na przebieg procesu adsorpcji substancji organicznych z fazy wodnej.

 • Synteza, modyfikacje i badanie właściwości materiałów krzemionkowych o uporządkowanej strukturze. Synteza hybrydowych materiałów krzemionkowych.

 • Zastosowanie analizy termicznej w badaniach porowatości ciał stałych.

 • Modelowanie właściwości sorpcyjnych materiałów krzemionkowych i węgli aktywowanych.

 

Wybrane publikacje:

 1. W.M. Buda, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Surface properties of organo-silicate materials of MCM-41 type with incorporated C18 phase, J. Phys. IV, 129, (2005), 207.

 2. J. Goworek, A. Borówka, R. Zaleski, R. Kusak, Template transformations In preparation of MCM-41 silica, J. Thermal Anal. and Cal., 79, (2005), 555.

 3. J. Ryczkowski, J. Goworek, T. Borowiecki, W. Gac, S. Pasieczna, Temperature removal of templating agent from MCM-41 silica materials, Thermochim. Acta, 434, (2005), 2.

 4. J. Goworek, A. Borówka, A. Zaleski, Migration of siloxane polymer in ordered mesoporous MCM-41 silica channels, Studies in surface science and catalysis, Characterization of Porous Solids VII, vol. 160, p. 431, 2007 (issued 2006).

 5. R. Zaleski, J. Goworek, A. Borówka, Positronium annihilation study of as-synthesized MCM-41 silica under pressure, Studies in surface science and catalysis, Characterization of Porous Solids VII, vol. 160, p. 479, 2007 (issued 2006).

 6. J. Goworek, A. Kierys, R. Kusak, Isothermal template removal from MCM-41 in hydrogen flow, Microporous Mesoporous Mat., 98, (2007), 242, (issued 2006).

 7. A. Grochalska, S. Pasieczna, J. Ryczkowski, J. Goworek, Thermal stability of chemically bonded phases on silica gel by photoacoustic FT-IR spectroscopy, J. Phys. IV, 117, (2006), 291.

 8. J. Goworek, A. Kierys, M. Iwan, W. Stefaniak, Sorption on as-synthesized MCM-41, J. Therm. Anal. and Calorim., 87, (2007), 165.

 9. J. Goworek, W. Stefaniak, A. Kierys, M. Iwan, Mesoporous micelle templated silica with incorporated C8 and C18 phase, J. Therm. Anal. and Calorim., 87, (2007), 217.

 10. R. Zaleski, J. Goworek, A. Kierys, The temperature dependence of positronium lifetime in cylindrical pores, Physica Status Solidi, 10, (2007), 3814.

 11. E.I. Gona, Yu.L. Zub, N.A. Yaroshenko, J. Goworek, The template synthesis of mesoporous silicas with the thiourea functional group, Russ. J. Phys. Chem., 81, (2007), 328.

 12. Z. Surowiec, J. Goworek, J. Ryczkowski, M. Budzyński, M. Wiertel, J. Sarzyński, Mössbauer study of magnetic nanowire in MCM-41 type mesoporous silica templates, Nukleonika, 52, (2007), 33.

 13. A. Brandt, M. Bülow, A. Deryło-Marczewska, J. Goworek, J. Schmeisser, W. Schöps, B. Unger, Novel zeolite composites and consequences for rapie sorption process, Adsorption, 13, (2007), 267.

 14. R. Zaleski, J. Goworek, n-Nonadecane embedded in mesopores, Materials Science Forum, 607(2008) 180.

 15. Z. Surowiec, B. Bierska-Piech, M. Wiertel, M. Budzyński, J. Goworek, Magnetic nanoparticles in MCM-41 type mesoporous silica, Acta Phys. Polon. A, 114 (2008) 1605.

 16. R. Zaleski, J. Goworek,  Positron porosimetry study of ordered mesoporous materials, Advanced micro- and mesoporous materials, (K. Hadjiivanov, V. Valtchev, S. Mintova, G. Vayssilov, Eds.), Heros Press Ltd., Sofia, 2008, p. 170.

 17. A. Borówka,, J. Goworek, Meso- and microporosity of MCM-41 silicas, Advanced micro- and mesoporous materials,  (K. Hadjiivanov, V. Valtchev, S. Mintova, G. Vayssilov, Eds.), Heros Press Ltd., Sofia, 2008, p. 243.

 18. O.I. Gona, Yu.L. Zub, N.A. Yaroshenko, J. Goworek, Influence of synthesis conditions on the structure of mesoporous silicas containing thiourea functional groups, Pol. J. Chem., 82 (2008) 299.

 19. W. Stefaniak, J. Goworek, E. Zamojska, Porosity of silica gels from isobars of desorption, Pol. J. Chem., 82 (2008) 339.

 20. R. Zaleski, W. Stefaniak, M. Maciejewska, J. Goworek, Porosity of polymer materials by various techniques, J. Porous Materials, doi:10.1007/s10934-008-9250-7.

 21. W. Gac, J. Goworek, G. Wójcik, L. Kępinski, The properties of gold catalysts precursors adsorbed on the MCM-41 materials modified with Mn and Fe oxides, Adsorption, 14 (2008) 247.

 22. A. Kierys, S. Pasieczna-Patkowska, J. Ryczkowski, A. Borówka, J. Goworek, Organic deposits on MCM-41 surface after thermal treatment of as-synthesized samples, Europ. Phys. J. Special Topics, 154 (2008) 335.

 

 

 

 

 

 

© Zakład Adsorpcji UMCS